Activitats del Gremi

Activitats del gremi

El Gremi del cafè duu a terme un seguit d’activitats i esdeveniments oberts al públic.

El Gremi del Cafè, torradors de Catalunya, ofereix la possibilitat de fer visites turístiques Coffee Experience a diverses empreses torradores de cafè de Catalunya. Els visitants descobriràn l’art i la tècnica de torrar cafè de qualitat i s’endinsaràn en món apassionant de coneixements cafeters.

El Campionat de Barista de Catalunya és un esdeveniment que busca fomentar el coneixement i el consum dels cafès de qualitat. És possible gràcies a la col·laboració dels seus associats i de les empreses co-organitzadores, que ens ajuden a transmetre la cultura del cafè a tota la societat.

El Gremi de Torradors de Cafè de Catalunya, amb la col·laboració de totes les empreses associades, ha posat en marxa una campanya publicitària, l’objectiu de la qual no és altre que el de fomentar el consum de cafè 100% natural, torrat a Catalunya, per les empreses associades al Gremi.