Cafes Caribe
Pont Coffee Experts
Cafès Delsams
Cafés Montañá
Cafès Moreno
Ciano Coffee Roasters
VP cafés

*Marques no relacionades amb les empreses del Gremi del Cafè Torradors de Catalunya.