facebookPixel La pujada dels preus de les matèries primeres i energia impacten en el gran consum - Gremi del Cafè, torradors de Catalunya
30 de novembre de 2021 gremicafe

La pujada dels preus de les matèries primeres i energia impacten en el gran consum

 

Segons un estudi realitzat per IRI, el 57% dels fabricants de gran consum assegura que, en el seu sector d’activitat, està tenint molt impacte la pujada de preus de les matèries primeres i energia. En aquest estudi, s’ha analitzat la visió i respostes de diferents professionals d’empreses fabricadores de gran consum sobre les estratègies que s’estan plantejant per a minimitzar l’impacte de la pujada de preus i en quines franges es mouen les pujades de tarifes a la distribució, entre altres aspectes.

L’estudi revela que el 100% de fabricants s’estan veient obligats, per tant, a pujar les tarifes a la distribució. Una pujada que, segons el 69% de fabricants se situarà per sobre del 7%. Un 19% assegura que estarà entre el 4 i 6% i tan sols un 12% opina que serà d’entre un 0 i un 3%.

Per altra banda, en relació a les solucions que s’estan plantejant per minimitzar aquesta pujada de preus, hi ha dues opcions que predominen entre els enquestats; el 47% ajustaran el marge, mentre que un 33% incrementarà les promocions.

En quant a la implantació dels nous preus, un 67% confirma que ja els estan implantant, i el 28% ho farà a partir del gener i febrer del 2022.

Finalment, l’estudi també ha analitzat el possible impacte en el consumidor. Segons les respostes dels fabricants, es pot concloure que el consumidor buscarà més promocions (67%), triarà el canal que li ofereixi millors preus (45%) i comprarà més marca de distribuïdor (45%).

 

Font de la notícia: Alimarket