facebookPixel Beneficis del cafè - Gremi del Cafè, torradors de Catalunya
6 de juliol de 2023 gremicafe

Beneficis del cafè

 

És coneguda la capacitat estimulant del cafè, però pocs saben com aconsegueix fer realment aquest efecte al nostre cervell

Cada moment que passes despert les teves neurones estan disparant-se. Aquesta activitat neuronal produeix adenosina com a resultat. L’adenosina juga un paper important en diversos processos metabòlics. De fet, és part de la nostra unitat bàsica d’energia, el ATP o adenosina trifosfat.

El cervell té receptors d’adenosina, que monitoren amb atenció el nivell acumulat, enviant senyals de cansament o son quan l’adenosina supera cert llindar (no vol que treballis massa).

La cafeïna, aquí és la gràcia, té una estructura molecular similar a l’adenosina, fent que sigui també captada pels receptors del nostre cervell, però sense activar-los. Això inhibeix parcialment els senyals de cansament, i permet que es distingeixin lliurement els estimulants naturals del cervell, com la dopamina o el glutamat.

 

Llegeix la notícia sencera a www.elnacional.cat