facebookPixel Cafès Ros - Gremi del Cafè, torradors de Catalunya
Precintes de garantia per bosses de cafè de Cafès Ros.
Obligatòries segons “Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de abril de 1958”.